UGOSTITELJSKO – TURISTIČKO UČILIŠTE

ZAGREB

KOMBOLOVA 2a

 

Ravnatelj  Profesori  Restoran «Stara zagrebačka škola»  Restoran «Frankopan!  Upisi  Obrazovanje odraslih

 Sve o hotelijersko – turističkom komercijalisti  Impressum   Blank Page 9  Blank Page 10

 

 

Povijest učilišta

 

      Ugostiteljsko—turističko učilište u Zagrebu najstarija je odgojno-obrazovna ustanova iz područja ugostiteljstva i turizma u Republici Hrvatskoj.

Naučne osnove i Ustrojni statut škole prihvaćeni su 1914. Godine od Kraljevske Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinske vlade. Zbog rata, prva generacija učenika kreće 1917. godine.

 

      “Stručna škola za gostioničarsko-kavanarske naučnike” mijenjala je svoj naziv, razvijala se i širila, tako da danas broji 1200 učenika.

Današnja zgrada Učilišta moderno je koncipiran prostor koji zadovoljava europske standarde i uvjete za kvalitetnu realizaciju obrazovanja učenika i polaznika u ugostiteljsko—turističkim zanimanjima.

     

      Pored učioničkog prostora, učilišna zgrada raspolaže s 9 specijaliziranih učionica za potrebe nastave kuharstva, slastičarstva i ugostiteljskog posluživanja, 2 moderno opremljena restorana (školske radionice) otvorenog tipa i vinoteku. 

Naše učilište stručni je nositelj mnogih aktivnosti u Republici Hrvatskoj:

organizacija međunarodnog natjecanja učenika ugostiteljsko—turističkih škola “GASTRO”, centar za polaganje državnih stručnih ispita za nastavnike ugostiteljsko-turističkih škola u republici Hrvatskoj, član je Međunarodne zaklade “Eko-škola” te brojnih europskih međunarodnih asocijacija u ugostiteljstvu i turizmu. Tu se vrlo često održavaju seminari, konferencije i drugi skupovi.

 

     I na kraju, Učilište ima 140 zaposlenika 1200 učenika u zanimanjima: kuhar, konobar, slastičar i hotelijersko—turistički komercijalist, te 300 polaznika obrazovanja odraslih u programima: prekvalifikacija, osposobljavanje (sommelier, barman, strani jezici), usavršavanje u zanimanjima: kuhar, konobar i slastičar majstor-specijalist.

 

E-mail:  ugostiteljsko-turisticko-uciliste@zg.htnet.hr

Web:         http//skole.htnet.hr/ss-zagreb-539/skola

Telefon:                     ++385 1 66 86 986, 66 86 866

Fax:                                           +++385 66 84 377

 

 

 Eko-kodeks

 

                 1.            Zeleno je zeleno, a more je plavo, ti si stvoren da misliš zdravo!

 

                 2.            Za prirodu – za sebe, protiv prirode – protiv sebe.

 

                 3.            Šume su pluća našeg planeta, sječom se uzrokuje smak svijeta!

 

                 4.            Zemlja nije pepeljara – pazi kamo bacaš opuške!

 

                 5.            Mi smo prolazni, a priroda će trebati i onima poslije nas.

 

                 6.            Papire reciklirajte, a drveće ne dirajte.

 

                 7.            Voda je naš život,  teče  tok – tok,  čuvajmo je, pazimo je, bit će to naš u budućnost skok!

 

                 8.            Neka nam šume ostanu čiste, a vode bez otpada i bistre!

 

                 9.            Svaka rupa na ozonskom omotaču je rana na našoj koži.

 

             10.            Ne dopustimo da plavi planet bude najzagađeniji planet u svemiru.

 

             11.            U modificiranom hranidbenom lancu jedemo sami sebe.

 

             12.            Eko-hranu proizvodi da ti organizmu ne škodi!

 

             13.            Čist okoliš, čista budućnost, čista savjest!

 

             14.            Zdrav život te zove, javi se!

 

 

«Gdje god nađeš zgodno mjesto, tu drvo posadi

 

 jer drvo je blagorodno, pa će da nagradi

 

nagradit će izobiljem hlada, ploda svog

 

nagradit će bilo tebe, bilo brata tvog!»

 

Čitanka za 2. razred osnovne škole, 1955.godine

 

Recitatorska i dramska grupa

U sklopu izvannastavnih aktivnosti, u čiji se rad mogu uključiti učenici Ugostiteljsko-turističkog učilišta, djeluje i recitatorsko-dramska grupa koju posljednjih nekoliko godina vodi profesorica hrvatskog jezika i književnosti Snježana Mikulan. Članovi recitatorske i dramske grupe Učilišta izuzetno su aktivni i svojim kvalitetnim nastupima oplemenjuju sve školske svečanosti.

 

Iz plana i programa rada recitatorsko-dramske grupe u šk. godini .2004/2005

 

            IX. mjesec:     * Uvodne napomene

                                   * Vrednote govornog jezika

                                   * Intonacija i boja tona

           

            X. mjesec:     * Čitaća proba (recital povodom dana kruha)

                                   * Uvježbavanje recitala

                                   * Izvedba recitala

                                   * Uloga stanke

                                   * Interpunkcija

           

XI. mjesec:     * Govorna interpretacija teksta

* Granice recitacije prema glumi

* Čitaća proba: «Mačak u čizmama»

* Uvježbavanje igrokaza

 

            XII. mjesec:    * Uvježbavanje igrokaza

                                   * Uvježbavanje igrokaza

                                   * Izvedba igrokaza

 

 

            Plan rada likovne radionice za školsku godinu 2004/2005

 

Nabavljanje osnovnog materijala, što se odnosi na kistove, tempere, škare, ljepila, konopac.

 

Učenici su zamoljeni da sami pribave materijal koji spada u kategoriju «otpad» (stare novina, žice, ogledala i sl.)

 

Uređenje prostora škole za  Božić

 

Priprema, razrada i realizacija za «Gastro 2005»

 

Tematske problemske postave npr. Futuristička kuhinja, dizajn ambalaže za ekološko vino, skulpture slobodnih oblika.

 

 

           Grupa «Mladi geografi»

 

           Tijekom  ove školske godine «Mladi geografi» su radili po predviđenom planu i

           programu. Uređivali su  školski pano predviđen za njihove radove i to vrlo često.

           Sudjelovali su  u svim akcijama gdje su se mogli izraziti geografski. Naročito su

           se iskazali obilježavanjem raznih obljetnica:

 

           Svjetski dan voda 22. ožujka 2004. – proslava se održavala na RŠC «Jarun» gdje

           su «Mladi geografi» sudjelovali na izložbi s nekoliko eko-postera.

 

           Eko-projektni dani: sudjelovali su s većim brojem eko-postera

 

           Međunarodno natjecanje na temu »Vode» s Eko-kodeksom – eko-poster

 

           Za sve radove koje su «Mladi geografi» napravili tijekom godine korišteno je dosta

           materijala (hamer papir, ljepila, flomasteri, razni časopisi, kompjuterska pomoć,

           internet, fotografije).

 

           Jadranka Dujmović – Sobotka, prof. geografije

 

 

 

 

 

            

 

 

Profesori

Restoran «Stara zagrebačka škola»

Restoran «Frankopan!

Upisi

Obrazovanje odraslih

Sve o hotelijersko – turističkom komercijalisti

Blank Page 8

Blank Page 9

Blank Page 10